Pretraga
Brojač posjeta
Početna » 2012 » Jun » 13 » Nova laboratorija u Srednjoj stručnoj školi
08.43.50
Nova laboratorija u Srednjoj stručnoj školi

 

 

Nova laboratorija u Srednjoj stručnoj  školi

              U Srednjoj stručnoj školi otvorena je nova laboratorija za praktične vježbe iz električnih mjerenja, elektronike, automatike, praktične nastave i drugih stručnih predmeta. Opremu za laboratoriju donirao je GTZ- (Njemačko društvo za tehničku saradnju) a u sklopu projekta ,,Reforma stručnog obrazovanja u pravcu unapređenja zapošljavanja’’. Oprema se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu nalaze se mjerno-ispitni elementi i instrumenti koji su ugrađeni u stolove( ampermetri, voltmetri, ispravljači, prekidači, osigurači, indikatori, autotransformatori itd.) i čine jednu cjelinu. Drugi dio čini set mjerne opreme (osciloskopi, digitalni multimetri, generatori gunkcija, stabilizatori napona, lemilice i ostalo),  za mjerenje različitih parametara signala. Formirano je sedam istih jednofaznih stolova sa odgovarajućim zaštitnim elementima. Za obradu izolatorskih panela korišćena je mašinska radionica u školi.

            Na svakom stolu postoje dva radna mjesta, jer su stolovi simetrični, tako da je moguće zaposliti čitavu grupu učenika koji imaju laboratorijske vježbe u grupi od 15 učenika( za laboratorijske vježbe učenici se dijele na dvije grupe).  

            Otvaranjem nove moderne laboratorije stekli su se uslovi za podizanje kvaliteta nastave elektro struke, koja se odnosi na praktične vježbe iz stručnih predmeta iz polja elektrotehnike. Uz odgovarajuće makete koje škola posjeduje iz elektronike i digitalne elektronike moguće je vrlo kvalitetno odraditi laboratorijske vježbe iz pomenutih stručnih predmeta. Naša škola ima i odgovarajuće programe koji se već koriste za simulaciju rada složenih električnih šema(Logo Soft, Tina, Ewb, CM, Edison, ORCAD) tako da je moguće jednu laboratorijsku vježbu realizovati na dva potpuno različita načina: softverski i hardverski-eksperimentalno. Posle mjerenja vrši se analiza dobijenih rezultata, vrši se izrada dijagrama zavisnosti i izvodi zaključak o logici rada složene šeme ili kola. Na taj način se stvara poseban kvalitet, jer su učenici u potpunosti zaposleni i mogu da budu kreativni u realizaciji praktičnih vježbi.

 

 

prof. Vladan Avramović, dipl.inž.el.

Društvene mreže