.

Pretraga
Brojač posjeta
Početna » 2013 » Decembar » 24 » OBAVJEŠTENJE
07.18.34
OBAVJEŠTENJE

Nastava u prvom polugođu školske 2013/2014. godine, završava se u petak 27. 12. 2013. godine, kada će se održati i sjednice odjeljenjskih vijeća prema rasporedu koji će biti naknadno postavljen.

Nastava za drugo polugođe počinje u ponedjeljak 27.01.2014.godine, izvođenjem redovne nastave.

Časovi u petak 27. 12. 2013. godine će se izvoditi u trajanju od 35 minuta.

 

R A S P O R E D     I Z V O Đ E NJ A      N A S T A V E

ZA PETAK, 27. 12. 2013. GODINE

 

ČASOVI

PRVA SMJENA

DRUGA SMJENA

 

 

 

1. ČAS

7.45 – 8.20

12.30 – 13.05

2. ČAS

8.20 – 8.55

13.05 – 13.40

PRVI ODMOR

15 MINUTA

15 MINUTA

3. ČAS

9.10 – 9.45

13.55 – 14.30

4. ČAS

9.45 – 10.20

14.30 – 15.05

DRUGI ODMOR

15 MINUTA

15 MINUTA

5. ČAS

10.35 – 11.10

15.20 – 15.55

6. ČAS

11.10 – 11.45

15.55 – 16.30

7. ČAS/ PRETČAS

11.45 – 12.20

16.30 – 17.05

 

POČETAK NASTAVE PO SMJENAMA:

I smjena: 7.45

II smjena: 12.30

Uprava škole

Društvene mreže