.

Pretraga
Brojač posjeta
Početna » 2013 » Decembar » 25 » PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA UČENIKE KOJI NE NASTAVLJAJU OBRAZOVANJE
07.15.49
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA UČENIKE KOJI NE NASTAVLJAJU OBRAZOVANJE
"Službeni list Crne Gore, broj 58/2013"

od 20.12.2013. god.

Na osnovu člana 84 stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG”, br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG”, br. 45/10 i 39/13) Ministarstvo prosvjete, donijelo je

 

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA UČENIKE KOJI NE NASTAVLJAJU OBRAZOVANJE

 

Sadržaj

Član 1

Učenik koji ne nastavlja obrazovanje polaže stručni ispit u organizaciji stručne škole (u daljem tekstu: škola) na način i po postupku propisanim ovim pravilnikom.

Stručni ispit iz stava 1 ovog člana može da polaže učenik koji nije položio stručni ispit koji se polaže eksterno, s tim da u postupku polaganja neće polagati djelove stručnog ispita koje je položio.

 

Stručni ispit

Član 2

Stručni ispit se polaže u školi pisanim putem, usmeno i odbranom stručnog rada, u skladu sa ispitnim katalozima za određeni obrazovni program.

........

 

Više detalja:

"Službeni list Crne Gore, broj 58/2013"od 20.12.2013. god.

Društvene mreže