Pretraga
Brojač posjeta
Početna » 2015 » Decembar » 18

      Na dvodnevnom seminaru održanom u Podgorici 09. i 10. 12. 2015.god. pod okriljem ETF-a učestvovao je profesor naše škole Vladan Cvijović.

    Prvog dana tema seminara je bila “Interna i eksterna evaluacija u srednjim stručnim školama” dok je tema drugog seminara bila “Kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika”.

      Cilj prvog seminara je ocjena evalucionog procesa,da li taj process dobro funkcionše, da se identifikuju oblasti napretka ali i da se daju preporuke u kojem pravcu se mogu preduzeti radnje kako bi se unapredio proces i njegovi rezultati. Poseban akcenat je stavljen na izradu izvještaja Interne evaluacije kao i njegovo usklađivanje sa izvještajem Eksterne evaluacije i izrada akcionog plana za njegovo sprovođenje.

      Cilj drugog dana seminara je analiza stanja kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika (KPR) u stručnom obrazovanju i obuci kao i ocjena i kvalitet kontinuiranog stručnog usavršavanja. Cilj seminara je da se dobije kritički osvrt na dosadašnje aktivnosti i dogovor o budućim aktivnostima.

Datum: 17 Dec. 2015

Društvene mreže