.

Pretraga
Brojač posjeta
Početna » 2019 » Mart » 7 » Trodnevni trening o volonterskom menadžmentu realizovan u Podgorici u periodu od 01-03.marta 2019.godine
17.28.33
Trodnevni trening o volonterskom menadžmentu realizovan u Podgorici u periodu od 01-03.marta 2019.godine

Srednja stručna škola Pljevlja uključena je u projekat „V za aktivizam”koji realizuje Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid a koji je podržan od strane Ministarstva sporta.

Cilj ovog projekta jeste da promovisanjem i praktikovanjem vrijednosti volonterizma, mladi uspostave mehanizme za razvoj i podršku omladinskog aktivizma doprinoseći stvaranju boljeg, sveobuhvatnog i solidarnog društva, kao i unaprijeđenje kapaciteta učenika i nastavnika za sprovođenje organizovanog uključivanja volontera i promovisanje vrijednosti volontiranja.

U okviru projekta organizovan je trodnevni trening o volonterskom menadžmentu u Podgorici , u periodu od 01-03.marta 2019.godine .Obuci su prisustvovali profesori Suad Murić i Vladan  Cvijović i učenice Aleksandra Ćirović i Dženana Žderović.Učesnici treninga upoznati su sa osnovnim prinicipima i vrijednostima volontiranja koje su od velikog značaja, posebno za učenike i nastavnike. Projektom je planirana realizacija jednodnevnih radionica za učenike i nastavnike koji će u svojim školama širiti kulturu školskog volontiranja,  i realizovati volonterske akcije.


Tokom cijelog procesa, podršku i pomoć nastavnicima i učenicima pri izradi nacrta akcionih i monitoring planova za volonterske akcije pružiće im organizovani trenerski tim.

U okviru vaspitno-obrazovnog sistema treba razvijati klimu u kojoj se gradi sistem vrijednosti i stvaraju navike i vještine aktivnog angažmana u svojoj zajednici.. Uključenost u volonterske aktivnosti omogućava da vrijednosti žive. Upravo je volontiranje jedan od načina da se dopusti vrijednostima da imaju svoju dinamiku za promjenu, za bolje sjutra. Volontiranje, bilo grupno ili individualno, aktivnost je kojom se doprinosi poboljšanju različitih sfera života pojedinca, uže i šire zajednice . Ovakvim angažovanjem se podstiče lični razvoj volontera, podrška i osnaživanje ličnih vještina, ali i razvijanje novih posebno u konceptu cjeloživotnog učenja.

Društvene mreže