.

Pretraga
Brojač posjeta
Početna » 2019 » April » 11 » Kreativno rješavanje konflikata
12.11.41
Kreativno rješavanje konflikata

Profesori  iz Stručnog  aktiva sociologije,psihologije i filozofije zajedno sa učenicima II-8 , III-1, III-5 i III-7 odjeljenja , u svečanoj sali naše škole ,realizovali su radionicu na temu : „Kreativni  načini rješavanja konflikata“.Ova današnja  aktivnost je samo jedna u nizu koje se realizuju u okviru Profesionalnog razvoja na nivou škole u cilju unapređenja kvaliteta nastave, učenja i postignuća učenika.

Na početku radionice učenici su  davali zanimljive  asocijacije na samu riječ konflikt.Potom su podijeljeni u 3 grupe. Svaka od grupa dobila je po jednu konfliktnu situaciju i njihov zadatak je bio da kroz igranje uloga dođu do rješenja konfliktnih  situacija.Nakon odigranih uloga uslijedilo je ocjenjivanje grupa (način na koji su rješili  konflikte) međusobno  na skali od 1-10 , pri čemu je  1-nepreduzimanje nikakvih mjera u pogledu rješavanja konflikata a 10-za najbolje riješen konflikt.Onda je uslijedila kratka diskusija sa učenicima o tome kako su se osjećali za vrijeme glume, šta im je bilo najteže ,da li su uspjeli da riješe konflikt,da li postoje i drugi načini rješavanja konflikata...Takođe, kroz primjere iz svakodnevnog života govorili su o najčešćim uzrocima koji dovode do konflikata i mogućim rješenjima. Nakon  diskusije uslijedio je kratak rezime svega onoga o čemu se diskutovalo u toku radionice. Profesorica Slavojka Beba Čepić je govorila o konfliktima i kako dolazi do njih , pedagog škole Radan Kartal govorio je o vrstama konflikata  s posebnim osvrtom na unutrašnje konflikte i mehanizmima odbrane dok je profesorica Adisa Malagić govorila o uzrocima konflikata ,načima njihovog  rješavanja i savjetima za prevazilaženje konflikata.

Cilj radionice jeste da se učenici upoznaju sa pojmom , vrstama , uzrocima i načinima rješavanja konflikata .Moramo shvatiti da su konflikti neizbježna pojava  naše svakodnevice i sami po sebi nijesu negativni .Oni su čak i poželjni kao  podsticaj za pozitivne promjene,  doprinose inovativnosti i produktivnosti tima (grupe), ohrabruju  međuljudsku komunikaciju , unapređuju znanja i vještine i podstiču nova rješenja dok sa druge strane ukoliko se ne riješe na adekvatan način mogu da dovedu do nekih negativnih pa čak i devijantnih pojava.Zato je potrebno da svakodnevno radimo na sebi.Rješavanje konflikata je u određenoj mjeri vještina koja se može naučiti.Potrebno je da naučimo da prihvatamo različitosti (u mišljenju, stavovima , kulturi) , da komuniciramo otvoreno, iskreno i direktno , da kontrolišemo svoje emocije,da imamo povjerenje jedni u druge , da razvijamo empatiju i toleranciju i da tražimo kompromis  tj.rješenje koje će odgovarati i jednoj i drugoj strani .

Radionici su prisustvovali  : uprava škole , profesori Tanja Todorić, Verica Popović, Danijela Kartal , Amira Čolak , bibliotekarka Veselinka Bajić kao i učenici iz drugih odjeljenja koji su  izrazili želju da prisustvuju današnjoj radionici.

Društvene mreže