.

Pretraga
Brojač posjeta
Početna » 2019 » April » 26 » Korporativna kultura banke
18.37.26
Korporativna kultura banke

Korporativna kultura banke predstavlja relativno stabilan sistem vjerovanja, stavova, i vrijednosti, prihvaćene norme ponašanja koja su zajedničke i koja dijele zaposleni u organizaciji.Karakteristike jake korporativne kulture banke koja posluje u savremenim uslovima poslovanja su: jasno isticanje poslovne etike, jedinstvo, sklad i lojalnost zaposlenih na nivou organizacije koji uliva povjerenje klijentu, identitet zaposlenih u banci, komunikacija sa klijentima je poslovna s puno pažnje, komunikacija sa klijentima je rezultat razvijene i prihvaćene organizacione kulture banaka.

Mi, učenice IV3 odjeljenja, ekonomski tehničar, bankarski smjer smo odradile istraživanje o korporativnoj kulturi banke. Odabrale smo Prvu banku Crne Gore, poslovnicu u Pljevljima i NLB banku, poslovnicu u Pljevljima. Istraživanje smo odradile 10.novembra, 2018.godine.

Formirale smo dvije grupe. Prvu grupu čine: učenica Luković Ksenija koja je ujedno i vođa grupe i učenice Gomilanović Jovana, Joknić Ljiljana i Opančina Vesna koje predstavljaju članove grupe. Ova grupa imala je za zadatak da sprovede istraživanje korporativne kulture Prve banke Crne Gore, poslovnice u Pljevljima.

Drugu grupu čine: učenica Džinović Lejla koja je vođa grupe i učenice Gospić Nikolina, Malidžan Milica i Plemić Jelena koje predstavljaju članove grupe. Zadatak ove grupe je bio da sprovede istraživanje korporativne kulture u NLB banci, poslovnici u Pljevljima.

Istraživanje je sprovedeno korišćenjem anketne metode uz prethodno pripremljen upitnik za istraživanje. Zahvaljujemo se na nesebičnoj podršci u organizaciji i realizaciji istraživanja nastavnicama ekonomske grupe predmeta Čolak Amiri i Mariji Vučetić.

Dogovorili smo posjetu Prvoj banci Crne Gore i NLB banci, poslovnicama u Pljevljima. Sa menadžmentom banaka smo ugovorili vrijeme i razlog posjete. Upitnik je distribuiran zaposlenima u banci. Prva banka Crne Gore ima četiri zaposlena radnika, a NLB banka ima pet zaposlenih radnika. Predviđeno vrijeme za popunjavanje upitnika je bilo dvadeset minuta. Na pitanja u upitniku su zaposleni mogli odgovoriti zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora: DA, NE, NISAM SIGURAN/NA.

Na osnovu sprovedene ankete u dvije pomenute banke napisale smo izvještaj o rezultatima istraživanja. Na času smo zapisivali sličnosti i razlike između korporativnih kultura banaka. Diskutovali smo o odgovorima iz anketa. Zaključili smo da Prva banka Crne Gore , poslovnica u Pljevljima ima razvijeniju korporativnu kulturu.

Zapažanja utvrđena istraživanjem na osnovu anketnog listića su sledeća:

Zaposleni u Prvoj banci CG, poslovnice u Pljevljima su na postavljena pitanja odgovorili korektno,iskreno i profesionalno,stvarajući o sebi sliku onakvu kakva jeste,bez preuveličavanja i predstavljanja nečega što nisu,pri tom održavajući svoj ugled na najvišem nivou kao što je i uvijek bio.

 

                                                                                                   Učenice:

                                                                                                   Luković Ksenija

                                                                                                   Džinović Lejla

Društvene mreže