.

Pretraga
Brojač posjeta
Početna » 2019 » Jun » 4 » RAZVOJ INKLUZIJE U STRUČNIM ŠKOLAMA
08.11.17
RAZVOJ INKLUZIJE U STRUČNIM ŠKOLAMA

U prostorijama Srednje stručne škole Pljevlja održan je dvodnevni seminar (1. i 2. juna 2019) u cilju obuke nastavnika stručnih škola za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama. Seminar je podržalo Ministarstvo prosvjete Crne Gore, a dvadesetak nastavnika je imalo priliku da kroz dvodnevne radionice i razgovor sa predavačima: Svetlanom Dujović, Milanom Raičević i Tamarom Milić riješi dileme i nedoumice vezane za rad sa djecom koja imaju tjelesne ili intelektualne smetnje i obrazuju se po prilagođenom nastavnom programu.  

            Tokom prvog dana, učesnici seminara su obučeni za rad sa učenicima koji imaju vizuelne, slušne, tjelesne, govorno – jezičke i intelektualne smetnje. Poseban akcenat stavljen je na proces posmatranja i procjenjivanja učenika, kao i na razlikovanje različitih rješenja Komisije sa usmjeravanje kada je u pitanju obrazovanje učenika po prilagođenom programu i onih kojima prilagođavanje sadržaja nije neophodno, ali zbog eventualnih tjelesnih ograničenja imaju potrebu za obezbjeđivanjem posebnih uslova i pomagala pri radu.

Drugog dana obuke predstavljen je Individualni razvojno obrazovni plan u srednjem obrazovanju, kao i Razvojna strategija za zapošljavanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama. Nastavnicima je sugerisana neophodnost timskog rada kroz saradnju sa stručnim službama iz osnovnih i srednjih škola, saradnja sa centrima za socijalni rad, biroima za zapošljavanje, Unijom poslodavaca, NVO sektorom, roditeljima, psiholozima, defektolozima i pedagozima. Učesnici seminara su shvatili značaj pravilno urađenog ITP 1 plana sa kojim ovaj dio učeničke populacije dolazi iz osnovnih škola, ali i sa pravilima za izradu ITP 2 i ITP 3 plana, koji je u nadležnosti stručnih organa srednjih škola i njihovih spoljnih saradnika.

Bila je ovo prilika da se nastavnici upoznaju i sa zakonskom regulativom na ovom području i ulogom škole u izradi individulanog tranzicionog plana, kako bi se učenici sa posebnim obrazovnim potrebama u budućnosti uključili u proces zaapošljavanja i našli svoje mjesto na slobodnom tržištu rada. 

Društvene mreže